DJ-Photography | Photo shoots

Ausra & Titas

Ausra & Titas

Maria & Karolis

Maria & Karolis

Inga's family

Inga's family

Dilanas's Christening

Dilanas's Christening

Gediminas & Bella

Gediminas & Bella

Andrea Darren engagement

Andrea Darren engagement

Vita & Steponas engagement

Vita & Steponas engagement

Roberta & Erikas waiting

Roberta & Erikas waiting

Orinta & Mindaugas family

Orinta & Mindaugas family

Aurelija & Nick engagement

Aurelija & Nick engagement

Gedas

Gedas

Gita & Aurimas Engagement

Gita & Aurimas Engagement

Vaida & Dominykas waiting

Vaida & Dominykas waiting

Tomas & Indre

Tomas & Indre

Check4Cancer headshots

Check4Cancer headshots

Andzelina's Family

Andzelina's Family

Sian & Joe engagement

Sian & Joe engagement

Family photoshoot

Family photoshoot

Aimee & Nathan engagement

Aimee & Nathan engagement

Millya's Christening

Millya's Christening

Sergo Birthday

Sergo Birthday

Bluebells family photo session

Bluebells family photo session

Monika's family photoshoot

Monika's family photoshoot

Family photo Session

Family photo Session